VVGA is een tennis én voetbalvereniging met een lange historie van meer dan honderd jaar. Gelegen in de Watergraafsmeer naast het Ajax-stadion ‘de Meer’ en na de sloop van dit stadion nu langs de rand van de eind jaren negentig gerealiseerde woonwijk ‘Park de Meer’.

De slechte staat van het bestaande clubgebouw was voor de vereniging aanleiding om een nieuw gebouw te bouwen. Het bestemmingsplan gaf weinig ruimte: maximaal vier meter hoog en de bestaande gebouwgrenzen mochten niet worden overschreden.

Veel contact met de sport, maar ook contact met de buurt vanuit de kantine was een belangrijk uitgangspunt. Zo ontstond een open paviljoenachtig kantinedeel in contrast met een gesloten kleedkamerdeel.

Hugo van der Poel, voorzitter van VVGA, zei bij de opening van het nieuwe gebouw het volgende:

“Architect Gerard Kuiper heeft een gebouw ontworpen met bijzondere kwaliteiten. Binnen ervaar je een zee van licht en ruimte en heb je prachtig zicht op het nieuwe terras, de banen en het voetbalveld. Het voelt groter en luxer dan het oude clubhuis. De plattegrond van het clubhuis is niettemin vertrouwd. Het is niet echt groter, maar wel veel beter ingedeeld. Van buiten is het een blikvanger. Niet doordat het afwijkt van de omgeving, maar juist omdat de bijzondere karakteristieken van enerzijds Park de Meer (de lijnen, de materialen en uitstraling van de woongebouwen) en anderzijds het sportcomplex (het rode gravel) worden verenigd en bekrachtigd. Op Wembleylaan 5 staat meer dan zomaar een sportkantine. In architectonisch opzicht is Park de Meer verrijkt met een markant gebouw, dat wij gelukkigen tot in lengte van jaren mogen gebruiken als VVGA-domein.”

Gepubliceerd in: Licht lucht en ruimte. Over sportfaciliteiten als elementen van een stedelijke cultuur. Gemeente Amsterdam 2012