In september 2017 heeft KuiperSteur de architectentender voor een turn- en dansaccommodatie in Volendam gewonnen. Het ontwerp wordt nu doorontwikkeld in bouwteamverband.

De accommodatie zal een grote turnsporthal, een gymzaal, twee danszalen en een dojo huisvesten.

Het gebouw moet stedenbouwkundig een bijdrage leveren aan een kwalitatieve upgrade van het gebied. Het gebouw ligt aan de tweede toegangsweg naar de wijk Broeckgouw. De weg maakt hier een haakse bocht. Het gebouw kan fungeren als markeringspunt. Een ‘scharnierpunt’ naar de wijk.

De karakteristieke plek met veel water en de IJsselmeer dijk in de nabije omgeving is een inspiratiebron voor het architectonisch beeld. Hiermee krijgt het gebouw een symbolische verankering met de omgeving.

Sporthallen en turnhallen hebben over het algemeen een introvert en gesloten karakter. Ons streven is dat deze accommodatie een meer extravert beeld oplevert. Een gebouw wat ‘communiceert’ met zijn omgeving.

De samenhang tussen duurzame energiemogelijk-heden, duurzame materiaalkeuze, constructie-mogelijkheden en ruimtelijke- en esthetische kwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten en bepalen de uiteindelijke kwaliteit van het gebouw.

PROJECTPARTNERS

 

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
Architect: KUIPER STEUR architecten BNA
Constructeur: Pieters Bouwtechniek  www.pietersbouwtechniek.nl
Bouwbedrijf: Mercuur Bouw www.mercuurbouw.nl
Adviseur installaties: M3Energie www.m3energie.nl