About

kuipersteur

Na een jarenlang samenwerkingsverband hebben ir. Gerard Kuiper en ing. Jack Steur begin 2015 de maatschap KUIPER STEUR Architecten BNA opgericht.

Gerard Kuiper studeerde in 1989 af in Architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft een brede werkveld ervaring opgedaan bij gerenommeerde bouwbedrijven, ingenieursbureaus en architectenbureaus. Hierdoor is hij overtuigd geraakt van een integrale benadering van het ontwerp- en bouwproces. In de gecompliceerde bouwwereld is het integraal ontwerpen en samenwerken en het delen van kennis een vereiste om te komen tot kwalitatief goede oplossingen. Half jaren negentig startte Gerard Kuiper zijn eigen architectenpraktijk. Een bureau met een zeer divers opdrachtenpakket waarbij het ruimtelijk concept, een visie op de plek, heldere techniek en de vraagstelling van de opdrachtgever centraal staan.

Jack Steur studeerde in 1992 af in Architectuur en Bouwtechniek aan de Hogeschool van Amsterdam. Om het bouwproces en zijn verschillende facetten binnen een architectenbureau te leren beheersen heeft hij bewuste keuzes gemaakt om zich te ontwikkelen. Hij heeft ervaring opgedaan bij verschillende kleine architectenbureaus en grote toonaangevende architectenbureaus. Binnen deze bedrijven heeft hij alle werkzaamheden welke denkbaar zijn uitgevoerd, van ontwerpen, tot (bouw)technische uitwerking, projectmanagement en directievoering. De projecten waar hij aan gewerkt heeft zijn zeer divers van aard en complexiteit; met name grootschalige utiliteits- en woningbouwprojecten en luxueuze woningen. Alsmede restauratie, renovatie, ver- en nieuwbouw, binnenstedelijke projecten en interieuropdrachten. Vanaf 2000 heeft Jack Steur parttime binnen een eigen bureau gewerkt aan verschillende bouw- en interieurprojecten. Naast de technische- en organisatorische aspecten van het bouwen heeft hij zich nadrukkelijk ontwikkeld in het interieurontwerp.

Over KuiperSteur

Het bureau is actief in de voorbereiding en planvorming, het ontwerp en de begeleiding van bouwprojecten. Bij het ontwerpen staat het bureau een geïntegreerde aanpak van het ontwerpproces voor ogen, waarbij alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces meegewogen worden vanaf het eerste ontwerpidee. Vanuit een analytische benadering wordt gewerkt aan een optimale synthese van ‘ruimte’, functie, constructie, bouwtechniek en bouweconomie.

Het concept ontstaat vanuit een duidelijke visie op de (ruimtelijke) context. De plek en de historie van de plaats zijn een inspiratiebron. Duurzaamheid, hergebruik en flexibiliteit zijn belangrijke uitgangspunten. Het ontwerpen gebeurt in een open proces met de opdrachtgever. Het realiseren van een gebouw vergt een grote investering. De verantwoordelijkheid die je als architect hebt naar de opdrachtgever, maar ook naar de toekomst, is dat een gebouw lang gewaardeerd moet worden.

Kuiper en Steur hebben vele projecten ontworpen en gerealiseerd. Projecten zoals: kantoren en bedrijfsgebouwen, herbestemmingprojecten, sportaccommodaties, hotels, woningbouw en vrijstaande woonhuizen, verbouwingen en uitbreidingen van woonhuizen, restauratie en renovatie projecten, bebouwingstudies, interieurs van woonhuizen en winkels (winkels met name op luchthavens in binnen- en buitenland), kantoorinnovaties en datacenters in geheel Europa.
Op deze website wordt doormiddel van een selectie van projecten een beeld gegeven van de activiteiten van het bureau.